W3cubDocs

/GNU Fortran 10

7.2 GNU Fortran Compiler Directives

© Free Software Foundation
Licensed under the GNU Free Documentation License, Version 1.3.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-10.2.0/gfortran/GNU-Fortran-Compiler-Directives.html